PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > ArtMobile > Instalacja z PC - Siemens

flag:us English Instalacja z PC - Siemens

Serdeczne podziękowania dla pana Roberta Kasperka za opis instalacji

  • W instalacji wykorzystamy program Siemens Data Suite, dostępny podadresem
  • Pierwszą czynnością po zainstalowaniu programu powinna być konfiguracja połączenia z telefonem
  • Program ma formę eksploratora plików, otwieramy katalog Java/jam
  • Tworzymy katalog "ArtMobile" i kopiujemy do niego pliki ArtMobile.jar oraz ArtMobile.jad
  • Program dostępny jest w Menu>Rozrywka>Gry pod nazwą ArtMobile

Uwagi do opisu:
Serdeczne podziękowania dla pana Marka M.

  • Proces instalacyjny zależy od rodzaju posiadanego kabla - kabel DCA 540
  • Mniej uciążliwym programem jest SIMOCO
  • Docelowym katalogiem powinien być Java/jam/Applications
  • Najnowsza wersja oprogramowania wymaga aby każda aplikacja była w oddzielnym katalogu, a nie bezpośrednio w Applications
  • ArtMobile jest dostępna w Menu Rozrywka->Aplikacje